Supot si Alex

2:17 PM

Wala daw sa Italy ang pagpapatuli. Ibig sabihin supot sila lahat? Yun sabi ni Alex ng PBB hahaha, at gusto niya magpatuli. Lang ya!

You Might Also Like

5 comments so far

Like us on Facebook