Slaughter!

6:41 PM

EPIC FAIL: Spot the not.

Last time..my name
Just in case walang nakakaalam, Sesinando Quilao ang real name ko. pang 50's na nga noh..pinalala pa at ginawang pang A.D.-B.C.This time….my gender!

I’m so confused na!!!
SINO at ANO ba talaga ako??!!!
KOYA! litong-lito na me!

You Might Also Like

11 comments so far

Like us on Facebook